مقررات و ضوابط استفاده یکی از موارد حقوق شهروندی است که از طرف وبسایت ما مورد تایید قرار میگیرد و اختصارا به این شرح است:

- رابطه کاربر و وبسایت صرفا محدود به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز و موارد مربوط به پرداخت، ارسال و گاها خدمات قبل و پس از فروش میباشد
- حق محفوظ بودن اطلاعات شخصی کاربر و عدم استفاده جهت بازنشر، اشتراک گذاری و غیره، مورد قبول طرفین است
- عدم پیگیری اطلاعات و رهگیری از طریق کوکی صرفا جهت سهولت استفاده  و موارد کاربردی
- عدم اعتقاد این سایت به بازاریابی تهاجمی: هرزه نگاری، پیام های شخصی بازاریابی و ...